Men vadå, Inga bevis = Utlämning?

Jaha, så nu har Solnas Tingsrätt första dom kommit i det första IPRED-fallet med den stängda FTP-servern som inte har varit öppen för allmänheten.
flera ställen förr så har det rapporterats om att servern har varit lösenordsskyddad, och därav inte varit öppen för allmänheten, så verkar det inte som om att Solnas Tingsrätt har tagit upp den delen. Med att APF antagligen har begått någon typ av dataintrång för att komma över informationen.

Detta här är total skandal, att med så lite “bevis” kunna få ut informationen.