Vänner

Vänner finns där för dig
Du finns där för vänner
Vänner finns där alltid
En gammal vän, en försvunnen vän
fins där alltid i dina och dess tankar
En vän glömmer aldrig
En vän kämpar för sitt och dit tliv
En vän ger sig inte