Tiden

Det enda du kan lita på är tiden
Tiden är det enda som går i takt bredvid mig
I samma takt, alltid, ändras aldrig
Problem går också bredvid,
De ändras och går inte att lita på.