En e-postadress säger mer än tusen ord

Dagens internet har kommit till en fas där man inte längre är anonym, man har iof. aldrig varit anonym men informationen är så lätttillgänlig nu att vem som helst kan få fram en adress på en person om man har Förnamn/Efternamn/Födelsedatum eller år/Stad.
Du behöver inte ens veta allt av det, du behöver bara veta en av sakerna, skrämmande?

Jag tycker själv att det är ganska skrämmande, inte specifikt att det är så lätttillgängligt, det skrämmande är att folk delar ut sina e-postadresser omkring sig som dem inte betydde någonting, många av dessa addresser innehåller just förnamn.efternamn. Detta gör dem utan en aning om att det tar bara tre sekunder att ta reda på personens adress med den infomationen.

Det är inget nytt att det går att ta reda på så lätt, förr ringde man skattekontoret i aktuell stad, det är dock väldigt mycket lättare nu eftersom man bara går in på en sida och söker direkt där. Ingen registrering, ingeting.

Ska informationen vara så lätttillgänglig?
Jag tycker den ska vara det, det borde informeras mer istället till alla som hänger på communities, forum och allt annat som finns på nätet att ta det försiktigt med sin e-postadress.

En e-postadress med förnamn.efternamn säger oftast mer än en bild, alltså säger en e-postadress mer än tusen ord.