Ord

Ord kan få en o älska
Ord kan få en att gråta
Hat är ett ord, ett starkt ord
Ett ord för många har inom sig
Ett ord så starkt, att de kan döda
Ord som kan tömma själar,
Tömma själar på livsglädje o energi
Livsgläjde som behövs för att leva
O energin som sakta försvinner dödar
Som död kan inte ord skada