Svart fläck

Om man tänker tillbaks
Tillbaks på allt som varit
Så saknar man, saknar personer
Personer man ej pratar med längre
Personer som försvunnit
Avlidit, försvunnint med tiden eller svikit
Det värsta, det sista, sveket.
Det lever kvar som en svart fläck
En fläck som inte går att få bort